کارت خوان دستگاه تولید لیبل‌های هوشمند کارت هوشمند پلیت‌های لمینیتی تجهیزات شخصی سازی دستگاههای رطوبت ساز مرکب‌های امنیتی MIS/ERP ماشین پاکت گذاری

 سامانه ثبات

 

سامانه ثبات (ثبت، برنامه ریزی و آمایش اطلاعات تولید)، سامانه ای است که برای صنعت چاپ مهیا گردیده و دارای قابلیت‌های مدیریتی بسیاری می‌باشد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

-          ثبت اطلاعات سفارش

-          ثبت و ویرایش اطلاعات مشتریان

-          ثبت و ویرایش اطلاعات کاربران

-          ثبت اطلاعات پایه در سامانه

-          تهیه فرم های کنترل کیفیت پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ

-          ثبت اطلاعات تولید سفارش در هر واحد به صورت مجزا: واحدهایی چون طراحی، لیتوگرافی، چاپ و...

-          مدیریت سفارشات شامل:

          ->         تأیید سفارش ثبت شده جهت تولید سفارش

          ->         لغو و ویرایش اطلاعات ثبت شده

          ->         پیگیری سفارشات بدین معنی که سفارش در چه مرحله ای از تولید می باشد

          ->         بررسی میزان زمان مصرف شده برای تولید

          ->         گزارش اپراتورها یا انجام دهنده‌گان کار تولید در هر سفارش

Please visit our in-country partners' web sites | Datis | Golchin
IdeaTec | hosting template