کارت خوان دستگاه تولید لیبل‌های هوشمند کارت هوشمند پلیت‌های لمینیتی تجهیزات شخصی سازی دستگاههای رطوبت ساز مرکب‌های امنیتی MIS/ERP ماشین پاکت گذاری

دستگاههای رطوبت ساز

 

چاپ با کیفیت بالا و تولید بدون مشکل، تنها با استاندارد نگه داشتن تغییرات محیطی انجام می‌پذیرد، که در این مورد رطوبت یکنواخت و مطلوب نقش کلیدی دارد.

در طول ماههای زمستان، رطوبت داخلی فضای چاپخانه ها، به کمترین مقدار می‌رسد، که عموما باعث کشیدگی‌های غیر قابل کنترل کاغذ، خرابی های بی دلیل ماشین چاپ، توقف های مکرر ماشین، و دیگر اتفاقات هزینه بر می‌شود.

مزایای رطوبت ساز:

  • تولید سریعتر
  • دقت چاپ و رجیستر بیشتر
  • عدم کشیدگی کاغذ
  • جلوگیری از الکتریسیته ساکن
  • غبار کمتر
  • ضایعات پایین تر
  • ثبات کیفیت
  • فضای مطلوب
  • بیماری کمتر

 

Please visit our in-country partners' web sites | Datis | Golchin
IdeaTec | hosting template