کارت خوان دستگاه تولید لیبل‌های هوشمند کارت هوشمند پلیت‌های لمینیتی تجهیزات شخصی سازی دستگاههای رطوبت ساز مرکب‌های امنیتی MIS/ERP ماشین پاکت گذاری

 

سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS) و برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

 

 

سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS) و برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، ارائه شده توسط شرکت سیسترید (Sistrade)، راهکاری جامع برای صنعت چاپ می‌باشد، که دارای ماژول های متعددی می‌باشد از قبیل:

برآورد – مدیریت سفارش – مدیریت خرید – مدیریت انبار – مدیریت تولید – حسابرسی – و غیره

راهکار Sistrade یک راهکار تماما تحت وب بوده که باعث می‌شود این سیستم همیشه و همه جا دردسترس باشد و فقط به یک اتصال اینترنت و مرورگر نیازمند است.

راهکار MIS - ERP در صنعت چاپ قابل استفاده در بخشهای زیر است:

seta
چاپ تجاری
seta
چاپ روزنامه
seta
چاپ لیبل
seta
بسته بندی
seta
چاپ دیجیتال
seta
اوراق تجاری
seta
چاپ پاکت
seta
نشر و کتاب

 

 

 

 

Please visit our in-country partners' web sites | Datis | Golchin
IdeaTec | hosting template