کارت خوان دستگاه تولید لیبل‌های هوشمند کارت هوشمند پلیت‌های لمینیتی تجهیزات شخصی سازی دستگاههای رطوبت ساز مرکب‌های امنیتی MIS/ERP ماشین پاکت گذاری

سامانه تراپ

 

.سامانه تراپ ( تهیه روکش اسناد و پیگیری) سامانه ای است که برای شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران تهیه شده است

.این نرم افزار برای بخشی از فرآیند دیجیتال کردن اسناد در این شرکت در نظرگرفته شده است

در واقع نرم افزار تراپ، روکشی را برای این اسناد تهیه می‎کند، که این روکش خود حاوی بارکدی با یک استاندارد تعیین شده است. دستگاه اسکن برای هر یک از این بارکدها یک پوشه اختصاص می‎دهد و اسناد مربوط به آن را در این پوشه قرار می‎دهد که پیگیری اسناد،  اینکه هر سند در چه مرحله ای از اسکن می باشد و در نهایت دسترسی به اسناد دیجیتال را سریع‎تر و آسان‎تر می‎کند.

Please visit our in-country partners' web sites | Datis | Golchin
IdeaTec | hosting template