کارت خوان دستگاه تولید لیبل‌های هوشمند کارت هوشمند پلیت‌های لمینیتی تجهیزات شخصی سازی دستگاههای رطوبت ساز مرکب‌های امنیتی MIS/ERP ماشین پاکت گذاری

???????  ???? ????

?????? ???? ???? ????? IXLA100evo ??? ?? ?? ???????? ??????? ???? ???? ?????? ???.

?????? ??????:

????: 67x47x40  ????????

???: 45 kg

??? ????: Diode Pumped Solid State Laser Nd YAG 1064

???? ????: 10 w

 

?????? ??:

-         ???? ???? ???? ?????? ?????????? ?????

-         ????? ????? ?? ????

-         ????? ??????? ???? ?? ???? ????????

-         ??????? CLI/MLI

-         ???????? ?? ?????? PCSC

 

?????? ???? ???? ICP-1000

??? ?????? ?? ?? ?????? ?? ???? ???? ???? ????? ??????? ????? ??? ????? ??????? ? ??????? ??? ???????GSM?SIM? ??????? ???????? ?????? ??????? ???????? ? ???? ???????.

 

Please visit our in-country partners' web sites | Datis | Golchin
IdeaTec | hosting template