کارت خوان دستگاه تولید لیبل‌های هوشمند کارت هوشمند پلیت‌های لمینیتی تجهیزات شخصی سازی دستگاههای رطوبت ساز مرکب‌های امنیتی MIS/ERP ماشین پاکت گذاری
?????? ????? Inlay
 
 

?? ???? ????? ????? ????? Inlay ???? ?????? ????????? ??? ???? ? ???? ???? ??? ????? ???.

???? ???? ??????? ?? ????? Inlay? ?? ????? ??? ?? ???? ??? ????:

PETG, sildenafil PET, ABS, TESLIN, PC, PVC ? ? ?? ???? ???? ?????.

 

Please visit our in-country partners' web sites | Datis | Golchin
IdeaTec | hosting template