کارت خوان دستگاه تولید لیبل‌های هوشمند کارت هوشمند پلیت‌های لمینیتی تجهیزات شخصی سازی دستگاههای رطوبت ساز مرکب‌های امنیتی MIS/ERP ماشین پاکت گذاری

کارت‌خوان

جهت بررسی مشخصات و خرید آنلاین، به فروشگاه ما مراجعه فرمایید:

www.acsonline.ir

کارت‌خوان‌ها دسته دیگری از محصولات شرکت ایده تک هستند که به عنوان مکمل در کنار انواع کارت‌ها، بسته به نوع این کارت‌ها در چند دسته کلی ارائه می‌شوند:

 

1. کارت‌خوان تماسی

نام محصول

مشخصات

تصویر

ACR38U-I1

Weight (g): 65
Memory Cards: Yes
R/W Contact: 344 kbps
ISO: 7816
Card Form: Full-Sized
Card Slot: 1

ACR38U-H1

Weight (g): 174
Memory Cards: Yes
R/W Contact: 344 kbps
ISO: 7816
Card Form: Full-Sized
Card Slot: 1

ACR38U-J1

Weight (g): 65
Memory Cards: Yes
R/W Contact: 344 kbps
ISO: 7816
Card Form: Full-Sized
Card Slot: 1

ACR38U-N1

Weight (g): 12
Memory Cards: Yes
R/W Contact: 344 kbps
ISO: 7816
Card Form: Full-Sized
Card Slot: 1

ACR33U

Weight (g): 310
Memory Cards: Yes
R/W Contact: 344 kbps
ISO: 7816
Card Form: Full-Sized
SAM Slot: 3 Card Slot: 2

ACR38F

Weight (g): 140
Memory Cards: Yes
R/W Contact: 344 kbps
ISO: 7816
Card Form: Full-Sized
Card Slot: 1

ACR38K

Weight (g): 650
Memory Cards: Yes
R/W Contact: 344 kbps
ISO: 7816
Card Form: Full-Sized
Card Slot: 1

ACR38D1

Weight (g): 12
Memory Cards: Yes
R/W Contact: 344 kbps
ISO: 7816
Card Form: SIM-Sized
Card Slot: 1

ACR3801

Weight (g): 145
Memory Cards: Yes
R/W Contact: 344 kbps
ISO: 7816
Card Form: Full-Sized
Card Slot: 1

 

2. کارت‌خوان غیرتماسی

نام محصول

مشخصات

تصویر

ACR120

Weight (g): 155
R/W Contactless: 424 kbps
Reading Distance: 50 mm
ISO: 14443 A & B

ACR122U

Weight (g): 70
R/W Contactless: 424 kbps
Reading Distance: 50 mm
ISO: 14443 A & B
ISO: 18092 NFC

ACR122T

Weight (g): 15
R/W Contactless: 424 kbps
Reading Distance: 30 mm
ISO: 14443 A & B
ISO: 18092 NFC

ACR122S

Weight (g): 150
Serial Interface - RS232
R/W Contactless: 424 kbps
Reading Distance: 50 mm
ISO: 14443 A & B
ISO: 18092 NFC
SAM Slot: 1

ACR122L

Weight (g): 245
Serial Interface - RS232
R/W Contactless: 424 kbps
Reading Distance: 50 mm
ISO: 14443 A & B
ISO: 18092 NFC
SAM Slot: 3

ACR1222L

Weight (g): 245
R/W Contactless: 424 kbps
Reading Distance: 50 mm
ISO: 14443 A & B
ISO: 18092 NFC
SAM Slot: 3

ACR1222U

Weight (g): 150
R/W Contactless: 424 kbps
Reading Distance: 50 mm
ISO: 14443 A & B
ISO: 18092 NFC
SAM Slot: 1

ACR1222S

Weight (g): 150
Serial Interface - RS232
R/W Contactless: 424 kbps
Reading Distance: 50 mm
ISO: 14443 A & B
ISO: 18092 NFC
SAM Slot: 1

ACR1281U nPA

Weight (g): 150
R/W Contactless: 848 kbps
Reading Distance: 50 mm
ISO: 14443 A & B

ACR1281U

Weight (g): 150
R/W Contactless: 848 kbps
R/W Contact: 344 kbps
Reading Distance: 50 mm
ISO: 14443 A & B - 7816
SAM Slot: 1

ACR1281S

Weight (g): 150
Serial Interface - RS232
R/W Contactless: 848 kbps
R/W Contact: 344 kbps
Reading Distance: 50 mm
ISO: 14443 A & B - 7816
SAM Slot: 1

ACM120S-SM

Weight (g): 27.7
R/W Contactless: 106 kbps
Reading Distance: 50 mm
ISO: 14443 A & B

SCM SL010

Weight (g): 65
R/W Contactless: 412 kbps
Reading Distance: 50 mm
ISO: 14443 A & B
ISO: 18092 NFC

 

3. کارت‌خوان مجهز به اثر انگشت

نام محصول

مشخصات

تصویر

AET63

Weight (g): 108
R/W Contact: 96 kbps
ISO: 7816
Fingerprint: Touch

AET62

Weight (g): 170
R/W Contactless: 424 kbps
Reading Distance: 30 mm
ISO: 14443 A & B
ISO: 18092 NFC
Fingerprint: Swipe

AET65

Weight (g): 194
R/W Contact: 250 kbps
ISO: 7816
Fingerprint: Swipe

 

4. کارت‌خوان با پشتیبانی از کد امنیتی

نام محصول

مشخصات

تصویر

ACR83U

Weight (g): 65
R/W Contact: 250 kbps
ISO: 7816
Card Slots: 1

ACR88U

Weight (g): 190
R/W Contact: 250 kbps
Contactless: Optional
ISO: 7816
Card Slots: 2 SAM Slot: 3

eH880

Weight (g): 888
R/W Contactless: 848 kbps
R/W Contact: 250 kbps
ISO: 14443 A & B - 7816
Card Slots: 2 SAM Slot: 2

ACR880

Weight (g): 613
R/W Contactless: 848 kbps
R/W Contact: 250 kbps
ISO: 14443 A & B - 7816
Card Slots: 2 SAM Slot: 2

 

5. کارت‌خوان مجهز به فضای ذخیره‌سازی

نام محصول

مشخصات

تصویر

ACR100F

 

Weight (g): 20
R/W Contact: 344 kbps
ISO: 7816
Card Form: SIM-Sized
Built-In Memory: 2GB

ACR100H

 

Weight (g): 20
R/W Contact: 344 kbps
ISO: 7816
Card Form: SIM-Sized
Built-In Memory: 2GB

ACR101I

Weight (g): 15
R/W Contact: 344 kbps
ISO: 7816
Card Form: SIM-Sized
Built-In Memory: 2GB-MicroSD
Contactless: Mifare1K

ACR100I

Weight (g): 20
R/W Contact: 344 kbps
ISO: 7816
Card Form: SIM-Sized
Built-In Memory: 2GB
Contactless: Mifare1K

 

6. دستگاه‌های تولید کد امنیتی

نام محصول

مشخصات

تصویر

APG8201

Weight (g): 49
R/W Contact: 250 kbps
ISO: 7816
Card Form: Full-Sized
Memory Cards: Yes

APG8202

Weight (g): 49
R/W Contact: 250 kbps
ISO: 7816
Card Form: Full-Sized
Memory Cards: No

 

7. کارت‌خوان نمایشگر

نام محصول

مشخصات

تصویر

ABR08LS

Weight (g): 25
Color: Silver
ISO: 7816
Card Form: Full-Sized
LCD: 8-Digit Numeric

ABR10RS

Weight (g): 20
Color: Blue
ISO: 7816
Card Form: Full-Sized
LCD: 10-Digit Alphanumeric

 

8. کارت‌خوان کسر اعتبار کننده

نام محصول

مشخصات

تصویر

 

ACR300


 


Weight (g): 608
R/W Contactless: 106 kbps
Interface: USB - RS232
ISO: 14443 A & B
Reading Distance: 70 mm
SAM Slots: 2

 

Please visit our in-country partners' web sites | Datis | Golchin
IdeaTec | hosting template